Carl Stahl AS er et datterselskap av Carl Stahl GmbH International.

Carl Stahl GmbH International er et familieeid selskap som ble stiftet i 1880 i Süssen, Tyskland. Carl Stahl GmbH har i dag over 1450 ansatte på verdensbasis og er en global leverandør av løfteutstyr.

Carl Stahl AS er den norske divisjonen av Carl Stahl GmbH og ble etablert i Bergen i 2000. Siden den gang har vi blitt en ledende leverandør av løfteutstyr, samt service og sertifisering av løfteutstyr til offshore og onshorebransjen i Norge. Vi har betydelig kompetanse på løft, og fungerer i mange tilfeller som tekniske rådgivere for våre kunder.

Vi er lokalisert med kontorer og lager i Bergen, Oslo, Tananger, Kristiansund og Honningsvåg. 

Carl Stahl AS er ISO sertifisert iht. NS-EN 9001:2015 og har fokus på HMS, kvalitetssikring og høy servicegrad.

Selskapet har vaktordning og et betydelig lagerhold av relevante produkter.

Vi er også sertifisert Sakkyndig Virksomhet og prekvalifisert i Achilles og Sellihca.