Carl Stahl AS har installert 500 tonns testbenk i Bergen.

Testbenken som er tyskprodusert er 18 meter lang gir vår serviceavdeling muligheter til utvidet tjeneste i forbindelse med inspeksjon kontroll og reparasjon av alle typer løfteredskaper-og rigging.

Testbenken har en kapasitet på 500 tonn.

Den er også utstyrt med en tilleggs sylinder på 50 tonn for mindre dimensjoner. 

Benken er operativ og klar for oppdrag.

For mer info ta kontakt med vår serviceavdeling.