Carl Stahl AS er sertifisert i henhold til NS-EN 9415:2009

Norsk oppdrett av laks og ørret når stadig nye høyder og er nå vår viktigste eksportnæring, etter olje og gass.

Med den eventyrlige veksten stilles det stadig tøffere krav fra myndighetene om nye reguleringer og tilpasninger.

Dette gjøres for å redusere faren for sykdom og rømming.

De strenge kravene bransjen pålegges gir både muligheter og utfordringer for produsenter og utstyrsleverandører.

Som leverandør av fortøyningskomponenter til oppdrettsnæringen ønsker Carl Stahl AS å være en del av denne utviklingen.

Vi er nå blitt en sertifisert leverandør iht til gjeldende standarder (NS-EN 9415:2009) og normer.

Ved vårt hovedkontor i Bergen skreddersyr vi fortøyningsløsninger etter kundens ønske og behov.

Vi har ett  lager som er godt rustet for å håndtere de mest krevende oppgaver og forespørsler våre kunder måtte komme med.

For mer informasjon kontakt produktansvarlig for havbruk

Kenneth Milde - km@carlstahl.no - +47 47 28 91 60